Welkom in ons centrum voor bewegingsgeneeskunde ’s-Hertogenbosch. Voor oefentherapie Mensendieck, sportoefentherapie en houding en bewegingsscholing. Hier leest u praktische informatie over de praktijk en de behandelmogelijkheden.

Wat hebben wij te bieden?
Ons team bestaat uit 2 oefentherapeuten met jaren lange ervaring, een grote expertise en veel specialisaties. Wij bieden preventieve trainingen, individuele behandelingen en groepslessen. (o.a. Zwangerschapsbegeleiding en sportoefentherapie, en begeleiden van trainingsprogramma’s) Bewegingsgeneeskunde is het analyseren van patronen van bewegen, variatie van bewegen en oefening aanbieden, waardoor natuurlijk herstel inzet.

Onze werkwijzen zijn goed op elkaar afgestemd, waarbij we uiteraard gebruik maken van elkaars specialismen. De organisatie van de praktijk is vastgelegd in het handboek voor kwaliteit zorgverleners. (HKZ). Zo is kwaliteit van een behandeling transparant en beter te garanderen. Allen uit het team zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten. Zo kunnen we kwaliteit van een behandeling garanderen.We werken volgens een door ons zelf ontworpen behandelprotocol voor rug, nek en/of hoofdpijn klachten. U leert u zelf beter maken. Voor een gezonde en vitale toekomst.

De eerste afspraak.
U kunt de eerste afspraak telefonisch of bij de praktijk maken. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw eventuele voorkeur voor therapeut, dag en tijd.
Wij streven ernaar uw behandeling, afhankelijk van urgentie, zo snel mogelijk te starten. Indien er voor een eerste afspraak toch een wachttijd is, zullen wij dit aangeven met een opgave van de geschatte wachttijd.

Benodigde gegevens.
Wilt u, indien u door een arts bent doorverwezen, de verwijsbrief meenemen. Omdat wij wettelijk verplicht zijn bij een eerste bezoek uw identiteit te controleren verzoeken wij u een geldige legitimatie te tonen. Wij verzoeken u bij wijziging van uw gegevens dit aan ons door te geven.

De oefentherapeutische behandeling.
Na de kennismaking zal de eerste behandeling bestaan uit een intakegesprek en een onderzoek. Aan de hand van de uitkomst hiervan maakt de oefentherapeut een behandelplan. Dit zal met u worden besproken. Later zal ook de voortgang van de therapie worden geëvalueerd . Aan het eind van de therapie zal samen met u worden beoordeeld of het resultaat voldoende is of dat er vervolgstappen nodig zijn.

Dossier
Naast uw persoonlijke gegevens, worden de gegevens uit de intake, het onderzoek, het behandelplan en het behandelverloop door de oefentherapeut bijgehouden in het cliënten dossier. Hierop is de Wet bescherming Persoonsgegevens van toepassing. U hebt indien gewenst inzagerecht in uw dossier. Derden hebben alleen inzagerecht na uw schriftelijke toestemming.

De behandeltijd
Wij werken met halfuursschema. Behalve de eerste zitting, deze duurt gemiddeld 45 minuten. Dit houdt in dat wij elk half uur een nieuwe cliënt plannen. Binnen dit halfuur zal de therapeut vragen naar het beloop van de klachten en dit noteren in het behandeldossier, u behandelen en een nieuwe afspraak met u maken. De oefentherapeut probeert zich zoveel mogelijk aan dit schema te houden. Een enkele keer loopt een behandeling wat uit. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatiefolders
In de wachtruimte staat een tijdschriftenrek, waarin verschillende folders te vinden zijn, met onder andere informatie over uw rechten als cliënt, de klachtenregeling, en betalingsvoorwaarden. U kunt ook aan de oefentherapeut een folder vragen. Vanaf 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van een arts voor oefentherapie bij ons terecht.