Wij hebben contract met bijna alle zorgverzekeraars. Of uw behandeling echter vergoed wordt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Kijkt u deze a.u.b. na in uw polis of informeer bij uw verzekeraar. De kosten voor onze verrichtingen worden rechtstreeks bij zorgverzekeraar, waar wij contract mee hebben ingediend. Voor een behandeling wordt 30 minuten gereserveerd.

U als patiënt, bent te allen tijde verantwoordelijk voor de wijze waarop u verzekerd bent. Kosten die door uw verzekeraar niet worden vergoed, moeten conform onze betalingsvoorwaarden door u betaald worden. De betalingsvoorwaarden kunt u lezen, in de wachtruimte in de map met ‘patiëntenrechten’. U kunt ze ook opvragen bij uw oefentherapeut. Heeft u geen aanvullende verzekering voor oefentherapie? Dan krijgt u een factuur voor de verrichtingen thuis gestuurd. Het tarief is € 41 per gereserveerde tijd, zitting van 30 minuten. Behandeling aan huis is € 58. Per zitting van 30 minuten. De prijslijst hangt in de wachtruimte.

Voor meer informatie over uw verzekering kunt U op de onderstaande link klikken.

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/oefentherapie-mensendieck-en-cesar.aspx

Met vriendelijke groet,

Norbert Limbeek