Wat doet bewegingsgeneeskunde (oefentherapie) met u?

De beleidscontouren voor behandeling van rug en nek/schouderklachten door oefentherapie:

 • Patiënt wordt ervan bewust dat het lichaam niet zwak is, maar vaak jaren lang verkeerd is gebruikt.
 • Het lichaam is van nature in staat om zich aan te passen, aan jaren lange eenzijdige inspanningen. Of om pijn te ontwijken.
 • De oefentherapeut analyseert het patroon van houding en beweging en het systeem van oefeningen corrigeert zijn houding en beweging. Het lichaam past zich weer aan.
 • Herstel van houding en beweging staat voorop, pijndemping en weefselherstel zijn het gevolg.
 • Er wordt geleerd, op cerebraal / ruggenmerg nivo. De keuze van oefenstof is van enkelvoudig en statisch, naar combinaties en dynamisch. Van oefening naar activiteiten van alle dag.
 • Oefentherapie is altijd veilig.
 • Oefentherapie zet een bewustwordingsproces in gang. Gedragsverandering van de patiënt staat centraal, niet de oefenstof.
 • Mensen krijgen heel systematisch handreikingen aangeboden, om zichzelf beter te maken en ze gaan zelf aanpassingen vinden in hun dagelijks functioneren.
 • Patiënt leert zijn eigen lichaamstaal te verstaan. bv het effect van een goede strekking voor het natuurlijke herstel.
 • Met gedragsverandering komt het tot eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
 • Oefentherapie kan vaak voor of parallel aan nader onderzoek of tijdens de wachtlijstperiode worden aangewend, temeer de verwijzer op de hoogte is van wat er gebeurd.
 • Ergonomie (of bv massage) is ondersteunend de persoon is bepalend en denkt vanuit zijn eigen mogelijkheden. ( kostenbesparend, bewuster investeren.)

Oefentherapie-Mensendieck werkt, voorkomt klachten en kan u veel geld besparen.  !!! 

Van de volgende aandoeningen staat vast dat oefentherapie- Mensendieck een geschikte behandeling is.

 • Lage rugklachten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aantal recidieven met lage rugpijn significant daalt als gevolg van een behandeling oefentherapie-Mensendieck.
 • nek- en schouderklachten
 • patiënten leren omgaan met chronische klachten.
 • RSI en overige arbeidsgerelateerde klachten. Zowel voor preventie als een soepel reïntergratieproces is oefentherapie-Mensendieck onontbeerlijk. Veel arbodiensten en bedrijven werken om die reden samen met oefentherapeuten- Mensendieck.
 • Houdings- en bewegingsproblemen bij kinderen.
 • Bekkenproblematiek
 • Reumatische klachten
 • Psychosomatische klachten zoals hyperventilatie en hoofdpijnklachten.