Claudicatiotherapeut: begeleiding van mensen met “etalagebenen” – perifeer vaatlijden  

Als oefentherapeut heb ik mij laten bijscholen tot claudicatiotherapeut. Hierbij geef ik gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden met als doelstelling om meer te bewegen en een gezonde leefstijl aan te leren. Ik ben daarbij aangesloten bij ClaudicatioNet, een landelijk netwerk van gespecialiseerde oefen- en fysiotherapeuten die voldoen aan de kwaliteitseisen om transparante en hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen.